Home - Продукция - Odlewy - Proces technologiczny
Перевод пока отсутствуют

Proces technologiczny


alt
 • Omodelowanie odlewnicze

Omodelowanie wykonywane jest na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji technologicznej. Prowadzimy stały nadzór nad pracami wykonania omodelowania, co pozwala nam na stałą kontrolę przebiegu procesu zgodnie z założoną technologią.

Wykonujemy zarówno nowe omodelowanie, jak również regenerujemy zniszczone lub niekompletne już istniejące omodelowanie Klienta.

Ponadto posiadamy na swoim stanie magazynowym omodelowanie odlewnicze wałków i rdzennic, co pozwala nam na wykonanie odlewów wałków i tulei żeliwnych w szerokim zakresie średnic bez konieczności obciążania Klienta wykonaniem omodelowania.

 • Technologia wykonania rdzeni

Rdzenie wykonujemy techniką ręczną na masach olejowych, chemoutwardzalnych, jak również w technologii gazu CO2.

 • Technologia wykonania form

Formy odlewnicze wykonywane są za pomocą formowania ręcznego na bazie mas bentonitowych. Masy przygotowywane są na nowoczesnej mieszarce krążnikowej, co pozwala na uzyskanie najwyższej jakości mas.

 • Technologia topienie metalu

Żeliwo wytapiane jest z najwyższej jakości złomu maszynowego oraz atestowanej surówki odlewniczej.

Proces wytapiania metalu:

 • piec indukcyjny średniej częstotliwości o pojemności 300 kg;

Stopy miedzi i aluminium wytapiane są wyłącznie z atestowanych gąsek odlewniczych.

Proces wytapiania metalu:

 • piece tyglowe na paliwo ciekłe.

 • Oczyszczanie odlewów

Odlewy wstępnie czyszczone są w procesie śrutowania w nowoczesnej komorze śrutowniczej, a następnie każdy odlew szlifowany jest ręcznie, w celu uzyskania i zapewnienia jak najlepszej jakości wykonania.

 • Kontrola jakościalt

Cały proces technologiczny realizowany jest pod ścisłym nadzorem kontroli jakości.
Ponadto, w celu zagwarantowania najwyższej jakości, wykonujemy:

 • badania parametrów mas formierskich (przepuszczalność, wilgotność)
 • badanie składu chemicznego na spektrometrze
 • badania wytrzymałościowe (Rm, HB)
 • badanie materiałów wsadowych

 

 • Obróbka mechaniczna

W celu zapewnienia Klientowi pełnego zakresu obsługi, oferujemy również możliwość wykonania obróbki mechanicznej wykonanych odlewów.