Перевод пока отсутствуют

Możliwości naszego Engineeringu


 • Zespół programistów CNC ma za zadanie w sposób najbardziej efektywny wykorzystać szerokie możliwości posiadanych centr obróbczych sterowanych numerycznie. Narzędziem pracy jest oprogramowanie MasterCam 9.1; X2 z modułami pięcioosiowymi  firmy Camaix oraz HIPER MILL firmy Open Mind
 • Ciągle ulepszamy jakość i rozwijamy możliwości  programowania pięcioosiowej obróbki piór łopatek poprzez optymalizację parametrów skrawania, redukcję czasu pracy narzędzia poza wiórem, stosowanie nowoczesnych wysokowydajnych narzędzi pełnowęglikowych
 • Pracujemy zespołowo, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Korzystamy z nowoczesnych metod doskonalenia i rozwiązywania zagadnień.

alt

Zapewnienie najwyższej jakości produktu jest dla nas priorytetem na każdym etapie procesu wytwarzania. Engineering2

Procedury jakościowe przy wykonywaniu łopatek:

 • Najistotniejsze wymagania dotyczą:
 1. kontroli materiału przed obróbką: prętów, odkuwek, odlewów
 2. kontroli krytycznych faz procesu obróbki
 3. końcowej zgodności produktu: wymiarowej, materiałowej

Wewnętrzne plany kontroli wykonania obejmują:

 • analizę spektroskopową materiału – pełny zakres
 • kontrolę wizualną materiału oraz sprawdzenie znakowania
 • pełną weryfikację dokumentów jakościowych materiałów dostarczonych przez poddostawców lub materiału powierzonego przez klienta
 • kontrolę wymiarową – po każdej operacji – pełny lub częściowy odbiór
 • badania wizualne oraz magnetyczne powierzchni – odbiór pełnego zakresu ze względu na obecność wad, pęknięć, nieciągłości materiału
 • kontrolę ilości sztuk łopatek przygotowanych do wysyłki
 • powtórną weryfikację wszystkich dokumentów jakościowych pod względem ich kompletności

Przykład wdrożonej procedury jakościowej w uzgodnieniu z wymaganiami klienta:image010

 • typ łopatki – łopatka wirnikowa
 • wymagania klienta:
 1. certyfikat jakości
 2. karty pomiarowe
  (np. profil łopatki, stopka, zbieżność)
 3. certyfikat zgodności produktu
 4. certyfikat zgodności materiału
 5. pomiar chropowatości powierzchni
 6. dokument końcowej inspekcji