Home - О компании - Основы
Перевод пока отсутствуют

Informacje podstawowe


Forma prawna: Spółka Akcyjna

Zarząd:

Jerzy Jamontt — Prezes Zarządu
Aleksandra Jamontt — Członek Zarządu

Adres:

Ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów, Polska

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS: 54583
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 1.520.000,- zł


NIP: 635-00-00-529
REGON: 272755727
BDO: 000017277


Numer konta:

ING Bank Śląski O/Mikołów
51 1050 1214 1000 0007 0176 8582