Home - О компании - Сертификаты, качества
Перевод пока отсутствуют

Zintegrowany System Zarządzania


"WIROMET" SA, to Spółka z ogromną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wysokospecjalistycznych technologii wytwarzania, co procentuje realizacją wielu nowych projektów. Opieramy się na uznanych standardach zarządzania i organizacji pracy.
Posiadamy wdrożony i ciągle udoskonalamy Zintegrowany System Zarządzania, potwierdzony certyfikatami nadanymi przez TÜV NORD CERT GmbH, który obejmuje:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001,
  • System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne oraz aspekty naszej działalności. Poprzez jego wdrożenie możliwe jest zwiększenie jakości i konkurencyjności wyrobu przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, wytwarzanego w nadzorowanych warunkach BHP.

Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Polityka jakości

Inne normy i certyfikaty

Zakłady Mechaniczne "WIROMET" SA posiadają także:

- powiadomienie o zapewnieniu jakości, wydane przez Jednostkę Certyfikującą - Główny Instytut Górnictwa - dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Nr powiadomienia: GIG 20 ATEXQ033

Typy urządzeń objęte powiadomieniem:

  • czujniki ciśnienia
  • ognioszczelne przesuwniki elektryczne
  • przesuwniki elektryczne
Rodzaje budowy przeciwwybuchowej objęte powiadomieniem:
  • osłona ognioszczelna

- certyfikaty zgodności dla zespołów pompowych oraz agregatów zasilających, wydane przez Jednostkę Certyfikującą - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Numer Certyfikatu: