Home - Новости - Termomodernizacja budynku hali IV
Termomodernizacja budynku hali IV
15.01.2018 09:31
Перевод пока отсутствуют

W dniu 31 grudnia 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna zakończyła realizację zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą:

Termomodernizacja budynku hali IV wraz z częścią socjalno - biurową Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27.

W ramach projektu Spółka zrealizowała zadanie obejmujące: docieplenie dachu hali produkcyjnej, wymianę świetlików dachowych, zakup i montaż węzła cieplnego oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną.

termomodernizacja-tablica