Home - Новости - Termomodernizacja
Termomodernizacja
27.11.2014 12:11
Перевод пока отсутствуют

W dniu 3 września 2014r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach której Spółka otrzyma 224.241 zł pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą:

Termomodernizacja Biurowca Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27.

Zgodnie z zawartą Umową realizacja zadania obejmuje docieplenie przegród budowlanych oraz wymianę okien i drzwi wraz z częściowym zamurowaniem otworów okiennych. Inwestycja spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Ostateczne przekazanie wyremontowanego obiektu do użytkowania nastąpi do 31 grudnia 2014r.

 

wiromet_logo2-przezr-szare Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A.

Projekt „Termomodernizacja Biurowca Zakładów Mechanicznych
WIROMET S.A. w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27
."

o wartości 398.957,00 PLN został zrealizowany w latach 2013-2014

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW