Home - Гранты ЕC
Перевод пока отсутствуют

Dotacje Unii Europejskiej


ue ue.pk

Dzięki wsparciu funduszów pomocowych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw” Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A. zakupiły  nowoczesne centra obróbcze DMU100 i DMP60s.

dmu100t dmp60s-1 dmp60s