Home - O Nas - Historia

Historia


Początki dzisiejszych Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółka Akcyjna sięgają pierwszych lat XX wieku, kiedy to na obecnych altterenach firmy działały  dwie małe prywatne fabryki:

  • Kuźnia Szyniaków i Drobnego Żelaza "Jurschik i Spółka" oraz
  • Mikołowskie Zakłady Metalurgiczne E. Balcera.

Po wojnie wymienione wyżej zakłady zostały podporządkowane zarządowi państwowemu i otrzymały nazwy:

  • Zakład Wyrobów Kutych oraz
  • Mikołowskie Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa.

W II połowie 1950 roku w miejsce zlikwidowanego Zakładu Wyrobów Kutych powstał Zakład Remontowy Energetyki, który wyspecjalizował się w remontach urządzeń wytwórczych elektrowni, produkcji części zamiennych do kotłów i turbin, narzędzi specjalnych i przyrządów oraz odłączników mocy. 1 października 1952 roku na bazie wspomnianej fabryki utworzono  przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Produkcji Części Zapasowych Urządzeń Energetycznych.Po trzech latach nastąpiło połączenie z Mikołowskimi Zakładami Mechanicznymi i Odlewnią Żeliwa i jednocześnie zmiana nazwy na Zakłady Produkcji Części Zapasowych. Kilka lat później przedsiębiorstwo zaczęło funkcjonować jako jedna z firm zaplecza górniczego.  Od tego czasu zakład ciągle rozbudowywano, a produkcja rozwijała się bardzo dynamicznie. alt

Profil produkcji zmieniał się i był dostosowywany do potrzeb i oczekiwań rynku. Na potrzeby górnictwa podjęto m.in. produkcję przesuwników elektrycznych, sprężarek powietrza, elektropneumatycznych zespołów sterowniczych do maszyn wyciągowych, a w latach siedemdziesiątych wysokociśnieniowych zespołów pompowych
i agregatów zasilających obudowy ścianowe. Większość z tych wyrobów produkowana jest do dnia dzisiejszego. Zaś na potrzeby energetyki wytwarzano wszelakiego rodzaju elementy układów przepływowych turbin jak: łopatki wirnikowe i stojanowe, tarcze kierownicze, dysze, zawory, uszczelnienia itp. Duży odsetek produkcji wysyłano na eksport, począwszy od Europy po Azję, Amerykę Południową, Afrykę i Australię.

W 1970 roku firma przyjęła nazwę Zakłady Mechaniczne Górnictwa
i Energetyki im. Juliana Marchlewskiego WIROMET.

Poważne zmiany w zarządzaniu nastąpiły w 1990 roku, kiedy zakład rozpoczął funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe.
W grudniu 1995 roku na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych firma przekształciła się w spółkę akcyjną pod nazwą Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A. W latach 1996–2002 spółka włączona była w Program Powszechnej Prywatyzacji a od roku 2003 w wyniku przeprowadzonego wykupu menedżerskiego jest firmą prywatną.