Home - O Nas

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.
Doposażenie parku maszynowego WIROMET S.A. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.845.000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.500.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.