Home - Dotacje UE
Dotacje
Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy

 
System parkingowy dla pojazdów elektrycznych

fundusze

Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu parkingowego dla pojazdów elektrycznych”.

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie oraz przetestowanie prototypu innowacyjnego systemu parkingowego przeznaczonego dla pojazdów elektrycznych.

Wartość projektu: 7 071 048,41 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 133 182,80 PLN

 

 
Wzrost konkurencyjności

fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu

 

W roku 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu”.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w wyniku której możliwe było zaoferowanie na rynku innowacyjnych i ulepszonych produktów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w ”WIROMET” S.A. wdrożono innowacyjną technologię produkcji, zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie 5-osiowego centrum obróbkowe oraz stację roboczą, co pozwoliło wprowadzić na rynek nowe i ulepszone produkty w postaci łopatek do turbin gazowych oraz łopatek do turbin parowych wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych.  

W wyniku wykonania projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy a jego realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków BHP.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zamyka się kwotą 2.707.380,00 złotych, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określony został określony w wysokości nie przekraczającej 947.100,00 złotych.

 

wzrostkonkurencyjnosci

 
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.

Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2