Home - Subvenciones de la UE
Subvenciones
There are no translations available.

Modernizacja parku maszynowego

 
There are no translations available.

Dotacja na kapitał obrotowy

 
There are no translations available.

fundusze

Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu parkingowego dla pojazdów elektrycznych”.

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie oraz przetestowanie prototypu innowacyjnego systemu parkingowego przeznaczonego dla pojazdów elektrycznych.

Wartość projektu: 7 071 048,41 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 133 182,80 PLN

 

 
There are no translations available.

fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu

 

W roku 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu”.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w wyniku której możliwe było zaoferowanie na rynku innowacyjnych i ulepszonych produktów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w ”WIROMET” S.A. wdrożono innowacyjną technologię produkcji, zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie 5-osiowego centrum obróbkowe oraz stację roboczą, co pozwoliło wprowadzić na rynek nowe i ulepszone produkty w postaci łopatek do turbin gazowych oraz łopatek do turbin parowych wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych.  

W wyniku wykonania projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy a jego realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków BHP.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zamyka się kwotą 2.707.380,00 złotych, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określony został określony w wysokości nie przekraczającej 947.100,00 złotych.

 

wzrostkonkurencyjnosci

 
There are no translations available.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.

Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 

 
Página 1 de 2