Home - Nuestra oferta - Nowa oferta dla energetyki
There are no translations available.

Nowa oferta dla energetyki

 

W wyniku realizacji projektu pt „Modernizacja parku maszynowego drogą do wzrostu konkurencyjności firmy” współfinansowanego przez Unię Europejska z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Spółka dokonała modernizacji centrum obróbczego STARRAG LX251, w wyniku czego Spółka poszerzyła swoją ofertę produktową między innymi o wytwarzanie:

  • łopatek do turbin parowych nowej generacji o wysokości od 700 mm do 1150 mm;
  • łopatek do turbin gazowych, geotermalnych, jądrowych, sprężarkowych o wysokości od 700 mm do 1150 mm;
  • łopatek o wysokości do 700 mm o ulepszonych parametrach jakościowych i krótszym czasie ich realizacji.

Aktualne wymagania stawiane turbinom parowym w szczególności dążenie do zwiększenia sprawności doprowadziły do powstania konstrukcji łopatek o bardzo skomplikowanym kształcie pióra [rys.1]. Dodatkowo w łopatkach ostatnich stopni - zazwyczaj o wysokości powyżej 700mm - eliminuje się drut tłumiący na rzecz integralnego bandaża usztywniającego cały wieniec łopatkowy podczas pracy. Zmodernizowane centrum obróbcze STARRAG LX251 ze swoim systemem kompensacji odkształceń materiału podczas obróbki doskonale nadaje się do produkcji tego typu łopatek.

Łopatki turbin gazowych [rys.2] w tym o wysokości 700-1150 mm wykonywane są z bardzo trudno obrabialnego materiału nimonic. Do jego obróbki potrzebne jest silne wrzeciono, oraz bardzo dobre chłodzenie narzędzia.

Wszystkie te cechy posiada zmodernizowane centrum obróbcze STARRAG LX251, które również doskonale nadaje się do wytwarzania między innymi niżej wymienionych łopatek do turbin geotermalnych oraz łopatek do turbin jądrowych.

Przy produkcji łopatek dla turbin geotermalnych [rys.3] w tym o wysokości 700-1150 mm stosowane są trudnoobrabialne materiały, których powierzchnia ulega samoutwardzeniu podczas pracy.

Łopatki do turbin jądrowych w tym o wysokości 700 - 1150 mm wykonywane są w zwiększonym reżimie technologicznym, z odpowiednim monitorowaniem parametrów obróbki. Maszyna ta nadaje się też znakomicie do produkcji łopatek mniejszych, ale o zwiększonych wymaganiach jakościowych. Zastosowanie mocnego wrzeciona, kompensacji uwalnianych w materiale naprężeń wewnętrznych, doskonałego chłodzenia, wzmocnionych prowadnic, umożliwia wykonywanie łopatek o ponadprzeciętnej jakości zarówno pod względem wymiarowej jak i jakości powierzchni.

parowe

rys. 1

gazowe

rys. 2

ulepszone

rys. 3