Home - Noticias - Umowa z WFOŚiGW w Katowicach
Umowa z WFOŚiGW w Katowicach
Miércoles, 02 de Agosto de 2017 11:21
There are no translations available.

W dniu 21 lipca br. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach której Spółka otrzyma 391.067 złotych pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą:

Termomodernizacja budynku hali IV wraz z częścią socjalno - biurową Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27.

Zgodnie z zawartą Umową pożyczki realizacja zadania obejmuje: docieplenie dachu hali produkcyjnej, wymianę świetlików dachowych, zakup i montaż węzła cieplnego oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Ostateczne przekazanie wyremontowanego obiektu do użytkowania nastąpi do 31 grudnia 2017r.

 

WFOŚiGW