Home - About Us - Basic information

Basic information


Legal form: Joint Stock Company

Board of directors:

Jerzy Jamontt — President
Aleksandra Jamontt — Board Member

Address:

Ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów, Poland

Court of registration:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS: 54583
Nominal capital: 1.520.000,- zł

EU VAT No.: 635-00-00-529

Bank information:

ING Bank Śląski O/Mikołów
BIC: PL 51 1050 1214 1000 0007 0176 8582
SWIFT: INGBPLPW