Home - Bestellungen
Aufträge und Versteigerungen
Freitag, 02. Juni 2017 um 09:12 Uhr
There are no translations available.

Informacja o wyniku postępowania nr 3/2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia została firma GF "MACHINING SOLUTIONS" Sp. z o.o.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 
Donnerstag, 20. April 2017 um 13:50 Uhr
There are no translations available.

Postępowanie 3/2017

W związku z realizacją projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się o nadsyłanie ofert terminowo cenowych na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego, szczegółowo opisanego w załączonym zapytaniu ofertowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 do oferty
Pozostałe załączniki

 

 
Montag, 27. März 2017 um 11:46 Uhr
There are no translations available.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego nr. 2/2017 z dnia 14.03.2017r. na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Anulowanie nastąpiło z powodu planowanych zmian w treści zapytania ofertowego, niezbędnych z uwagi na aktualizację treści Wniosku o dofinansowanie, który spółka zamierza złożyć do właściwej Instytucji.

Jednocześnie informujemy, iż ponowne zapytanie ofertowe jest planowane po złożeniu Wniosku o dofinansowanie.

 
Dienstag, 14. März 2017 um 15:49 Uhr
There are no translations available.

Postępowanie 2/2017

W związku z realizacją projektu  dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się o nadsyłanie ofert terminowo cenowych na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego, szczegółowo opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
•    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
•    Załączniki do oferty

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 6